փառաբանութիւն


փառաբանութիւն
փառաբանութիւն

Dasnabedian 1995: 479

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,11
action de louer, de glorifier

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0933 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c գ. δοξολογία collaudatio, glorificatio. Բան փառաւորութեան ուղղեալ առ Աստուած. օրհնաբանութիւն. գովաբանութիւն. *Փառաբանութիւն կոչի, զի բանիւ փառաւորեմք զանկարօտ բնութիւնն Աստուծոյ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԱԴԱՐ — ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c ա. Որ չունի կամ չառնու զդադար. անընդհատ. անհանգիստ. որ չի դադրիր, շարունակ. ... ἁκατάπαυστος, ἁδιάλειπτος incessabilis, continuus *Անցին անձինք մեր ընդ ուղխս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԽՈՆՋԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0162 Chronological Sequence: 12c Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԽՈՆՋ) *Անխոնջական փառաբանութիւն. Շ. հրեշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0333 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Օրհնութիւն եւ փառաբանութիւն Աստուծոյ. *Երկրպագութիւն ճշմարիտ՝ աստուածօրհնութիւն (կամ թեան). Անյաղթ բարձր.: *Եւ այսր ասծօրհնութեանց եւ շնորհաց ամենայն կատարման՝ փառս տան. Մաշտ. սքեմ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄՕՐՀՆԵԱՆ — ( ) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. πολυΰμνητος Ուր իցէ բազում օրհնութիւն կամ օրհներգութիւն, որպիսի է Սրբասացութիւնն, եւ Փառք ʼի բարձունս երգն. *Բազմութիւն զօրաց երկնաւորաց զբազմօրհնեանն զայն փառաբանութիւն աւանդին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 444 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. εὑλογία benedictio, laus Բարիս խօսելն զումեքէ, օրհնելն. բան բարի. քաղցրաբանութիւն. ... *Բարկութեանն՝ զհեզութիւնն ... թշնամանաց՝ զբարեբանութիւն. Յճխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ — (բենի, իւ, ից.) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա.գ. τρισάγιος ter sanctus, sanctissimus Երիցս սուրբ, եւ ամենասուրբ. նա ինքն աստուած, կամ երրորդութիւն, եւ տէրութիւն նորա. *Երեքսրբեան մի տէրութիւն: Գոհութիւն երեքսրբենին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԳԱՍՏԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0726 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. σώφρον sobrius Սիրօղ զգաստութեան. եւ Առաքինասէր. զգաստ. պարկեշտ. իմաստուն. *Անձն զգաստասէր (կամ ժուժկալի եւ զգաստասիրի) յանապատն խնդրէ փութալ: Փութայ զերծանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԱՐԹՈՒՆ — (թնոյ, ոց.) NBH 1 0744 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. νήφων sobrius, et vigilans, insomnis Ամենեւին Արթուն. լուրջ եւ զգաստ. միանգամայն ըստ հյ. զուարթ, կայտառ, առոյգ եւ ժիր. արթուն. զարթուն, խելքը գլուխը,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԻՆԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0887 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. Լինելն. եղանիլն. ստեղծումն. արարչութիւն. որ եւ ասի ԱՐԱՐԱԾՔ. γένεσις (որ է եղանութիւն). եւ γέννεσις creatio եւ genesis, generatio, ortus. Գոյաւորութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ὀμολογία, ἑξομολόγησις confessio. Խոստովան լինելն. որպէս Դաւանութիւն հաւատոյ եւ ճշմարտութեան. ... *Ուղղափառ, կամ ճշմարիտ խոստովանութեամբ. Յճխ.: Շար. եւայլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.